Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland

Vluchtelingenwerk Nederland

Wie in Nederland asiel aanvraagt heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt die opvang: veilige huisvesting, noodzakelijke middelen en begeleiding als voorbereiding op een toekomst in Nederland of het land van herkomst.

De opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne gaat niet via het COA. De veiligheids regio’s in ons land hebben van de overheid de opdracht gekregen om voor hen onderdak te verzorgen.

Vanuit Inner Wheel kun je wellicht wat betekenen zoals spullen inzamelen, onderdak en werk aanbieden, knutselen een verwenmiddag organiseren, vertellen over ons land, pakketten voor baby’s samenstellen, gewoon luisteren, enz. Er zijn voor elkaar is de kracht van Inner Wheel, die mag worden gezien. Laat je inspireren en inspireer elkaar.

Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Nederland www.vluchtelingenwerk.nl voor hulp die je kunt bieden.

Please follow and like us:
Top