Zilveren broodmand

 

In 1968 heeft de toenmalige President van het Landelijk bestuur, Loes Zandstra, een zilveren broodmand beschikbaar gesteld om uit te reiken aan de Club die met de meeste leden op de Vriendschapsdag aanwezig is. Een prachtige zilveren broodmand, als symbool voor de belangrijke kernwaarden van Inner Wheel: “Vriendschap en betrokkenheid”.

Wanneer je met veel leden naar de Vriendschapsdag komt geeft dat zeker blijk van betrokkenheid bij elkaar en bij Inner Wheel, maar er zijn ook zo veel andere manieren waarop Clubs gedurende het jaar deze kernwaarden uitdragen. Denk daarbij aan bijzondere fundraising activiteiten, gastvrije initiatieven om andere leden en Clubs welkom te heten, succesvolle ledenwervingsacties, het helpen van derden door met zijn allen ‘de handen uit te mouwen te steken’, ludieke initiatieven om de  onderlinge band te versterken, …….. etc.

Het is goed om ook aan al deze vormen van betrokkenheid aandacht te geven.

De Zilveren Broodmand is voor een Club die iets bijzonders heeft gedaan en daarom de aandacht van heel Inner Wheel Nederland verdient.

Daarom is besloten vanaf 2017 de broodmand uit te reiken aan de Club die gedurende het jaar iets  bijzonders heeft gedaan of doet. Iets dat de aandacht van heel IW verdient. De zilveren broodmand wordt daarmee symbool voor alles wat we als Inner Wheelleden doen “met elkaar, voor elkaar en voor anderen”. En dat is precies waar het binnen Inner Wheel om draait. Het wedstrijdreglement staat hieronder vermeld.

Reglement

Categorieën

Jaarlijks wordt een andere categorie gekozen, zodat er aandacht is voor alle aspecten waar het binnen Inner Wheel om draait:

 • Fundraising Georganiseerde activiteiten om geld voor een goed doel in te zamelen.
 • Handen uit de mouwen Georganiseerde activiteiten, waarbij leden zelf concreet iets doen voor anderen.
 • Communicatie Initiatieven om IW meer bekendheid te geven of om de onderlinge contacten te bevorderen.
 • Ledenbeleid Activiteiten om leden te werven en leden te behouden.
 • Vriendschap Activiteiten om het contact tussen leden te bevorderen. Dit kan zijn binnen de club, tussen clubs binnen Nederland of juist met het buitenland.

Tijdlijn

 • De zilveren broodmand wordt in 2023 uitgereikt op de vriendschapsdag in Burgers Zoo.
 • In aanmerking komen activiteiten die georganiseerd werden in de laatste drie verenigingen jaren voorafgaand aan de vriendschapsdag.
 • Tijdens de vriendschapsdag wordt aangekondigd om welke categorie het komende jaar gestreden gaat worden.
 • Het aanmeldingsformulier met de beoordelingscriteria staat op de website en zijn vermeld in de nieuwsbrief van februari 2023.
 • Aanmelden voor de zilveren broodmand kan door het insturen van het aanmeldingsformulier voor 10 maart a.s. naar het secretariaat van Inner Wheel Nederland iiw.nl.lbsecr@gmail.com
 • De drie beste inzenders krijgen daarna zo snel mogelijk bericht dat zij tot de genomineerden behoren en worden verzocht bij de vriendschapsdag aanwezig te zijn.
 • De drie beste voorstellen worden tijdens de vriendschapsdag gepresenteerd en daar zal ook de winnaar bekend gemaakt worden.

Deelnemers

Voor de Zilveren Broodmand komen initiatieven in aanmerking die georganiseerd zijn door:

 • Individuele leden
 • Clubs
 • Districten
 • Commissies

Inzendingen kunnen door Clubs, Districtbesturen, individuen of commissies ingediend worden en kunnen betrekking hebben op door hen zelf of door anderen georganiseerde activiteiten. Er kunnen meerdere inzendingen ingediend worden.

Jury

 • Het Landelijk Bestuur zal als jury optreden
 • De coördinatie ligt bij de Past President

Beoordelingscriteria

 • Originaliteit
 • Effectiviteit
 • Uitvoering
 • Public Relations

Afhankelijk van de gekozen categorie kunnen de criteria verschillend gewogen worden. Waardering door jury
De juryleden scoren alle inzendingen op de beoordelingscriteria en wegingsfactoren.
Het gemiddelde hiervan bepaald de eindscore per inzending, de drie beste inzendingen worden genomineerd.
Deze drie nominaties worden tijdens de ALV gepresenteerd waarna de Zilveren Broodmand wordt uitgereikt aan de winnaar.

Top