Inner Wheel International
Inner Wheel International

Informatie over International Inner Wheel

International Inner Wheel is een van de grootste vrouwelijke service-clubs met wereldwijd meer dan 100.000 (vrouwelijke) leden, verdeelt over 3900 clubs, ruim 100 landen en 5 continenten. De oorsprong van Inner Wheel ligt in de Eerste Wereldoorlog, toen de vrouwen van Rotaryleden de sociale activiteiten van hun, door de oorlog afwezige, mannen voortzetten. Op 10 januari 1924 richtte Mrs. Margaretta Golding de eerste Inner Wheel club op in Manchester. Tien jaar later, in 1934, volgde de oprichting tot de Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and Ireland en in 1967 ontstond International Inner Wheel.

Meer informatie over International Inner Wheel kun je vinden op de website: http://www.internationalinnerwheel.org

Inner Wheel en de Verenigde Naties (VN)

Inner Wheel is als serviceclub met duidelijke doelen en met leden in rijke en in arme landen door de Verenigde Naties (VN) erkent als NGO (non-governmental organisation). Hierdoor hebben we een Consultatieve Status bij de VN. Onze vertegenwoordigers volgen en assisteren bij de werksessies van de commissies over belangrijke thema’s als Human Rights, Rights of the Children, Condition of Women, Family, the Elderly and Drugs. We hebben vertegenwoordigers bij de drie VN-centra in de wereld, t.w. Wenen, New York en Genève. Deze afgevaardigden rapporteren aan de Vice President van International Inner Wheel.

Ontmoet Kapila Gupta, President van International Inner Wheel

Kapila werd geboren op 21 augustus. Ze is arts en op dit moment verbonden als director-consultant aan haar eigen kliniek, Dr. O.P. Gupta Memorial Diagnostic Centre, Rohtak, India. Naast haar kennis van ‘westerse’ geneeskunde, heeft ze zich verdiept in alternatieve geneeskunde; ze is opgeleid in Reiki en zeer geïnteresseerd in Astrologie en Art of Living. Ze is religieus en een aanhanger van Karma Theorieën.
Kapila heeft een zoon en een dochter. Haar zoon woont en werkt in de Verenigde Staten en heeft twee kinderen, haar dochter woont en werkt in Canada. Kapila’s man is industrieel en lid van de Rotary.

Kapila werd in 1991 lid van Inner Wheel. In haar club vervulde ze verschillende bestuursfuncties en ontving daarvoor ook diverse onderscheidingen, zoals die voor beste Secretaris en beste President. Tussen 2000 en 2007 was ze actief binnen het bestuur van District 301, waarvan ze in 2007 President werd. Daarna werd ze penningmeester van Inner Wheel India en was in 2009-2010 nationaal President. Tijdens haar presidentschap wist ze de Indiase districten te motiveren om 53 nieuwe clubs op te richten en heeft ze ervoor gezorgd dat India met 700 leden aanwezig was op de 2 e South Asian Rally in Shri Lanka. In 2013-2014 werd ze gekozen als eerste Indiase penningmeester van International Inner Wheel en vervulde deze functie tot en met 2016. In dat jaar werd ze gekozen tot Inkomend International President en daarmee vervult ze dus achtereenvolgens twee verschillende posities binnen het internationale bestuur van Inner Wheel. Daarmee is ze in dit 94 e Inner Wheel jaar de 50 e President van International Inner Wheel is!

Motto: Leave a Lasting Legacy

Leave al lasting Legacy zou je vrij kunnen vertalen als ‘laat een blijvende afdruk na’. Hoewel we al 94 jaar bestaan en al 50 jaar een internationale organisatie hebben is de bekendheid van Inner Wheel nog steeds erg beperkt. Met dit thema wil Kapila onderstrepen dat het belangrijk is dat we hier allemaal iets aan doen. Dat we allemaal in onze directe omgeving moeten uitdragen waar Inner Wheel voor staat en wat Inner Wheel doet. Volgens Kapila kunnen we allemaal bijdragen aan onze Inner Wheel organisatie door bij te dragen aan de wereld om ons heen. Nalatenschap heeft te maken met het bewust omgaan met mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Nalatenschap is een stempel drukken op de toekomst van je directe omgeving, maar ook op die van je Inner Wheel organisatie; ‘Ja, toekomstige wereld, hier is mijn bijdrage!’. Het gaat er daarbij niet om wie we zijn, maar om wat we doen. Met dit motto wil ze ons stimuleren om ook kritisch naar ons zelf te kijken en naar onze rol binnen Inner Wheel. ‘Als je Inner Wheel nu zou verlaten wat laat je je club dan na, hoe zullen anderen je herinneren?’ Letterlijk zegt ze: ‘With wishes for yet another new IW year, Pledge to make a difference in the way you serve the community or your organisation. Let each one of you leave an impact around you to leave a lasting Legacy for IW.

(Kapila zal van 1 tot en met 5 november 2017 Nederland bezoeken en ook op 4 november 2017 bij de ALV aanwezig zijn)

Top