International Inner Wheel

Informatie over International Inner Wheel

International Inner Wheel is een van de grootste vrouwelijke service-clubs met wereldwijd meer dan 100.000 (vrouwelijke) leden, verdeelt over 4000 clubs, ruim 100 landen en 5 continenten. De oorsprong van Inner Wheel ligt in de Eerste Wereldoorlog, toen de vrouwen van Rotaryleden de sociale activiteiten van hun, door de oorlog afwezige, mannen voortzetten. Op 10 januari 1924 richtte Mrs. Margaretta Golding de eerste Inner Wheel club op in Manchester. Tien jaar later, in 1934, volgde de oprichting tot de Association of Inner Wheel Clubs in Great Britain and Ireland en in 1967 ontstond International Inner Wheel.

Meer informatie over International Inner Wheel kun je vinden op de website: http://www.internationalinnerwheel.org

Inner Wheel en de Verenigde Naties (VN)

Inner Wheel is als serviceclub met duidelijke doelen en met leden in rijke en in arme landen door de Verenigde Naties (VN) erkent als NGO (non-governmental organisation). Hierdoor hebben we een Consultatieve Status bij de VN. Onze vertegenwoordigers volgen en assisteren bij de werksessies van de commissies over belangrijke thema’s als Human Rights, Rights of the Children, Condition of Women, Family, the Elderly and Drugs. We hebben vertegenwoordigers bij de drie VN-centra in de wereld, t.w. Wenen, New York en Genève. Deze afgevaardigden rapporteren aan de Vice President van International Inner Wheel.

Caring for Women & Girls

Inner Wheel maakt zich sterk voor de positie van vrouwen en meisjes. Vrouwen hebben een grotere kans op armoede, honger en om slachtoffer te worden van geweld. Inner Wheel initieert en zet zich daarom wereldwijd graag in voor projecten die in de belangrijke basisbehoeften van vrouwen en meisjes voorzien. Projecten gericht op de verbetering van leefomstandigheden en op het bieden van een veilige toekomst. Willen we een goede en stabiele samenleving creëren dan is het van cruciaal belang dat een belangrijke rol aan vrouwen wordt toegekend.

Feminisme gaat niet over het sterker maken van vrouwen, ze zijn al sterk. Het gaat over de manier waarop de wereld de kracht van vrouwen waardeert. De tijd is voorbij dat we onze voorvaders eren, het wordt tijd dat we stil staan bij de offers die onze voormoeders hebben gebracht.

Top