Inner Wheel Nederland

De eerste club in Nederland werd in 1946 in Apeldoorn opgericht. Tegenwoordig kent Inner Wheel Nederland 63 clubs, verdeeld over 3 districten en ongeveer 2000 leden. Inner Wheel is Nederland is het enige land met een aantal mannelijke leden.

De drie kernwaarden van Inner Wheel

Wij zijn een Service Club. Binnen Inner Wheel draait het om betrokkenheid. Dit komt duidelijk tot uiting in de 3 kernwaarden van Inner Wheel:

Persoonlijk betrokken

Binnen Inner Wheel draait het om betrokkenheid, verbondenheid, solidariteit, er voor elkaar zijn, erbij horen en vooral ertoe doen. Ertoe doen om wie je bent en wat je drijft. Niet alleen om wat je in je werkende leven doet, maar als compleet mens in al je facetten. Niet alleen tijdens je “professioneel actieve” jaren, maar een leven lang.

 • We komen één keer per maand samen,
 • ondernemen samen activiteiten
 • organiseren dingen voor elkaar en voor anderen,
 • delen een lach en een traan.

Zo ontstaat er een warme hechte band. Veel leden omschrijven hun club dan ook als EEN WARM BAD.

Sociaal bewogen

Inner Wheel wil er ook toe doen voor anderen. Omdat we midden in de maatschappij staan zien we ook de noden van anderen en daar willen we wat aan doen.

Door concreet een helpende hand uit te steken, door fondsen te werven of door het doneren van geld. Clubs selecteren hun eigen goede doelen, waar ze zich voor in willen zetten.

Daarnaast kiezen alle clubs van Inner Wheel Nederland samen een goed doel waar ze zich gemeenschappelijk sterk voor willen maken.

Internationaal verbonden

Alles is met elkaar verbonden, alles grijpt in elkaar. Begrip en kennis van andere culturen kan helpen om de wereld een beetje soepeler de laten draaien en toleranter te zijn !
Inner Wheel wil hieraan bijdragen door ontmoeting tussen culturen te stimuleren. Dit doet ze door het organiseren van internationale bijeenkomsten:

 • Internationale Conventie met alle ruim 100 landen uit de hele wereld
 • Europese Rally, een bijeenkomst voor de 18 landen in Europa
 • Women for Europe conferentie. Een conferentie gericht op het delen van kennis en ervaring over een bepaald onderwerp
 • Het aangaan van vriendschapsverbanden met clubs in het buitenland.
 • Het vervullen van een rol binnen de Verenigde Naties

Wat biedt Inner Wheel?

Er zijn veel redenen waarom mensen beslissen lid te worden van Inner Wheel. Wanneer je lid wordt, word je deel van een internationaal (vrouwen) netwerk met meer dan 100.000 leden  in ruim 100 landen. Een organisatie waar je actief kunt zijn binnen je eigen club, maar ook in het district, je land of binnen de Internationale organisatie.

‘Binnen Inner Wheel sluiten we nieuwe vriendschappen. We versterken elkaar en we leren van elkaar. We delen lief en leed en zetten ons in voor maatschappelijke doelen. Zo maken wij onze wereld een stukje mooier. Daarom ben ik lid van Inner Wheel.’

Inner Wheel Club

Club-bijeenkomsten: Inner Wheel clubs komen 1 maal per maand bij elkaar. Sommige in een restaurant, andere komen bij leden thuis bij elkaar. Er zijn middag clubs en avond clubs. Sommige lunchen of dineren samen, andere laten dit achterwege. Clubs zijn vrij om dit in te richten zoals ze zelf willen. De bijeenkomst kent vaak een kort vergader gedeelte, waarin besproken wordt welke activiteiten ondernomen gaan worden voor het goede doel. Daarna volgt vaak een lezing over de meest uiteenlopende onderwerpen, gegeven door leden van de club zelf of door mensen van buiten.

Sommige clubs kennen sub-clubjes, zoals een bridgeclub, leesclub, wandelclub etc., die elkaar buiten de maandelijkse club-bijeenkomst treffen.

Bestuur: De club wordt aangestuurd door een bestuur dat jaarlijks wisselt. Naast een bestuur kennen clubs diverse commissies. Hoewel het van club tot club kan verschillen bestaat het bestuur bij de meeste clubs uit: een president, een vice-president (is tevens degene die het daaropvolgende jaar president wordt), een past-president, secretaris, penningmeester en vaste afgevaardigde. Deze laatste is degene die de club binnen districts- en landelijke vergaderingen vertegenwoordigt en daar ook stemrecht heeft.

Veel clubs kennen daarnaast onder meer de volgende commissies:

 • Programmacommissie:Verzorgt de invulling van de maandelijkse clubbijeenkomsten.
 • Servicecommissie: Verantwoordelijk voor projecten t.b.v. het goede doel.
 • Evenementen commissie: Verzorgt de activiteiten voor de clubleden zelf, zoals de bestuurswissel en jaarlijkse uitstap.
 • Lief & leed: zij zorgen voor begeleiding van de zieken in de club

Overzicht presidenten

Lidmaatschap

Lidmaatschap staat open voor mannen en vrouwen

Leeftijd: 18 jaar en ouder. Je kunt je leven lang lid blijven Inner Wheel; er is geen maximum leeftijd verbonden aan het Inner Wheel lidmaatschap. Wel streven clubs naar een goede leeftijdsopbouw, waardoor het kan zijn dat ze wel een maximum leeftijd hanteren voor nieuwe leden. Dit verschilt van club tot club.

Professie: Inner Wheel kent geen selectie op professie. Ze hecht meer waarde aan wie je bent en wat je drijft. Het gaat om betrokkenheid, oprechte belangstelling in mensen, de wil iets voor een ander te betekenen en vooral om inzet en enthousiasme.

Inzet: Als lid neem je deel aan activiteiten en participeer je in commissies. Juist door samen allerlei dingen op te zetten en te organiseren, leer je elkaar kennen en bouw je een band op.

Religieuze en politieke voorkeuren spelen binnen Inner Wheel geen rol en zijn niet bespreekbaar.

Johanna Hamburger Stichting

Inner Wheel heeft een eigen Sociaal fonds: De Johanna Hamburger Stichting. Deze Stichting ondersteunt leden van Inner Wheel Nederland die in financiële problemen verkeren en doneert en coördineert giften aan Inner Wheel Clubs in het buitenland in geval van calamiteiten. Meer informatie vind je in de volgende brochure: Brochure JHS, versie 2021

Zilveren broodmand

In 1968 heeft de toenmalige President van het Landelijk bestuur, Loes Zandstra, een zilveren broodmand beschikbaar gesteld om uit te reiken aan de Club die met de meeste leden op de Vriendschapsdag aanwezig is. Een prachtige zilveren broodmand, als symbool voor de belangrijke kernwaarden van Inner Wheel: “Vriendschap en betrokkenheid”. Klik hier voor meer informatie.

‘Tijdens mijn kennismakingsavond vertelde een lid van ruim 70 jaar en al jaren weduwe, hoe ze weer opnieuw verliefd was geworden. Ze vertelde in detail hoe het hele proces verlopen was en deelde vooral haar verbazing dat haar zoiets nog overkomen kon. Ik vond dit delen van levenservaringen tussen mensen van verschillende generaties bijzonder leerzaam en bemoedigend. Van zo’n club wilde ik wel deel uitmaken.’

Het Inner Wheel tijdschrift ‘Kroniek’

De ‘Kroniek’ is het verenigingstijdschrift van Inner Wheel Nederland dat drie maal per jaar verschijnt. Klik hier om de laatste paar jaargangen te bekijken.

Top