Wat is Inner Wheel?

Persoonlijk betrokken, sociaal bewogen en internationaal verbonden, dat zijn alle ruim 100.000 leden van Inner Wheel. Met service clubs in meer dan 100 landen verdeeld over 5 continenten. Wij zijn er voor elkaar, maar zeker ook voor anderen. Dat zie je terug in onze projecten en activiteiten.

 

 

Evenementen

Geen berichten gevonden.

Nieuwsberichten

Persoonlijk betrokken

Binnen Inner Wheel draait het om betrokkenheid, verbondenheid, solidariteit, er voor elkaar zijn, erbij horen en vooral ertoe doen. Ertoe doen om wie je bent en wat je drijft. Niet alleen om wat je in je werkende leven doet, maar als compleet mens in al je facetten. Niet alleen tijdens je “professioneel actieve” jaren, maar een leven lang.

 • We komen één keer per maand samen
 • ondernemen samen activiteiten
 • organiseren dingen voor elkaar en voor anderen
 • delen een lach en een traan

Zo ontstaat er een warme hechte band. Veel leden omschrijven hun club dan ook als een warm bad.

Sociaal bewogen

Inner Wheel wil er ook toe doen voor anderen.

Omdat we midden in de maatschappij staan zien we ook de noden van anderen en daar willen we wat aan doen.

Door concreet een helpende hand uit te steken, door fondsen te werven of door het doneren van geld.

Clubs selecteren hun eigen goede doelen, waar ze zich voor in willen zetten.

Daarnaast kiezen alle clubs van Inner Wheel Nederland samen een goed doel waar ze zich gemeenschappelijk sterk voor willen maken:  het Nationaal Service Project

Internationaal verbonden

Alles is met elkaar verbonden, alles grijpt in elkaar. Begrip en kennis van andere culturen kan helpen om de wereld een beetje soepeler de laten draaien en toleranter te zijn !

Inner Wheel wil hieraan bijdragen door ontmoeting tussen culturen te stimuleren. Dit doet ze door het organiseren van internationale bijeenkomsten:

 • Internationale Conventie met alle ruim 100 landen uit de hele wereld
 • Europese Rally, een bijeenkomst voor de 18 landen in Europa
 • Het aangaan van vriendschapsverbanden met clubs in het buitenland
 • Het vervullen van een rol binnen de Verenigde Naties

Onze doelstellingen

De doelstellingen van Inner Wheel zijn:

 • het bieden van maatschappelijke service
 • het creëren van vriendschappelijke banden
 • het bevorderen van lokaal, nationaal en internationaal begrip

We realiseren dit door onze krachten te bundelen en gebruikmakend van elkaars ervaring en talenten diverse activiteiten en projecten te organiseren. Variërend van projecten om geld voor een goed doel in te zamelen tot projecten om concreet een helpende hand te bieden. Van het organiseren van een clubavond en het regelen van een leuk uitstapje tot de organisatie van een inspirerende bijeenkomst voor alle leden uit het hele land of de hele wereld.

Veel gestelde vragen

Toen de Rotary in westerse landen er toe overging ook vrouwen op te nemen, werd Inner Wheel Nederland ook opengesteld voor mannen. Nederland is tot nu het enige land met mannelijke leden en hun aantal is nog erg gering.

Als je 18 jaar of ouder bent kun je lid worden. Bij Inner Wheel gaat er om wie je bent en wat je drijft. Betrokkenheid, oprechte belangstelling in mensen, de wil om iets voor anderen te betekenen en vooral inzet en enthousiasme zijn belangrijke voorwaarden. Wil je meer informatie, vul dan het formulier onderaan deze pagina in!

De hoogte van de contributie verschilt van club tot club. De contributie is vaak relatief laag en dient vooral om de bestuurskosten en kosten van sprekers te dekken. Daarnaast wordt er per bijeenkomst een bijdrage gevraagd. Sommige clubs eten met elkaar, andere beperken zich tot een klein hapje en een drankje. Vanzelfsprekend heeft dit effect op de hoogte van de bijdrage per bijeenkomst. Daarnaast wordt jaarlijks een kleine bijdrage gevraagd voor de nationale en internationale organisatie.

Top