Update van War Child

Update van War Child

Van: Nina Marx 
Datum: 29 oktober 2020 om 15:11:03 CET
Aan: Anita Meerdink, Gees van der Peijl
Kopie: Frank Velthuizen, Esmee Goedmakers
 
Onderwerp: Artikel TeamUp voor Inner Wheel

Lieve ladies,

Zoals verzocht stuur ik jullie hierbij met plezier kort artikel t.b.v. de Kroniek of nieuwsbrief.

In het artikel een aantal linkjes waarin o.a. twee van onze fantastische vrijwilligers zelf aan het woord zijn. Krachtiger dat zij het werk van TeamUp en waar jullie waanzinnige donatie dan dus aan bijdraagt toelichten, dan dat Frank of ik dat doen J

Leuk dat jullie wederom aandacht besteden aan TeamUP. We missen jullie.

Psychosociale steun voor gevluchte kinderen

Inner Wheel Nederland heeft in 2019 een geweldige donatie gerealiseerd ten behoeve van het programma TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland. Met TeamUp leren deze kinderen door spel- en bewegingsactiviteiten hun emoties te uiten, nieuwe vriendschappen te sluiten en krijgen ze hun vertrouwen in zichzelf en anderen terug. Essentieel om de draad weer te kunnen oppakken vindt ook Inner Wheel Nederland.

De activiteiten in Nederland worden op asielzoekerscentra gegeven door 180 getrainde vrijwilligers, zoals Robert en Nathalie. Met de donatie van Inner Wheel Nederland heeft TeamUp vrijwilligers kunnen werven, trainen en monitoren. De vrijwilligers zijn essentieel in de succesvolle uitvoering van TeamUp.

“Ik weet dat de kinderen mij elke week verwachten, en hun glimlach en plezier geeft mij ook weer energie.” – Nathalie, vrijwilliger TeamUp.

Activiteiten

De vrijwilligers kiezen hun activiteiten uit het TeamUp GameBook waarin meer dan 200 activiteiten staan. Elke activiteit is gekoppeld aan een psychosociaal thema zoals pesten, stress en boosheid. Spelenderwijs leren kinderen vaardigheden die ze ook in hun dagelijkse leven kunnen gebruiken. Door de fantastische donatie van Inner Wheel Nederland heeft TeamUp alle vrijwilligers kunnen voorzien van een GameBook en spelmateriaal voor de AZC locaties. Veel dank daarvoor namens het hele TeamUp Team!

Frank Velthuizen / Programme Director TeamUp
Nina Marx  / Business Partnerships Manager War Child

War Child
Helmholtzstraat 61-G
1098 LE  AMSTERDAM
www.warchild.nl

Please follow and like us:
Top