Pluim 2018/2019 District 56 – Inner Wheel Arnhem Geldria

Pluim 2018/2019 District 56 – Inner Wheel Arnhem Geldria

Ook dit jaar ontvingen wij van iedere club het jaarverslag. Deze worden altijd aandachtig gelezen, daarnaast volgen wij onze clubs via social media. Eén club viel daar, in het bijzonder op. En deze club willen wij daarom graag de eerste pluim uitdelen van het district 56.

Waarom:
1. Het organiseren van diverse events, Ladiesnight, filmavond, kerstmarkt en een grote benefietavond. Met name de organisatie van de benefietavond vonden wij fantastisch. Naast het werven van vele sponsoren en prijzen voor de verloting, kregen ze het ook voor elkaar dat alle happen en drank werden gesponsord en kon er een prachtig bedrag overhandigd worden aan de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem. Een duidelijk voorbeeld van een goed uitgewerkte en sterke fondsenwervingsactiviteit.

2. Veelvuldig en goed gebruiken maken van Social Media. (Instagram-Facebook). Waarin veel aandacht werd gegeven aan de sponsoren, het project, de acties/events en de bijzondere avonden. Hierdoor heeft Inner Wheel Arnhem Geldria, zich als serviceclub, goed op “de kaart” gezet en de wereld daarom heen heeft kennisgenomen van een zeer actieve club. Een mooi voorbeeld voor ons allemaal.

Van harte gefeliciteerd!

Namens Inner Wheel District 56

Ingrid Somers en Willeke Overink
Presidenten 2019-2020

Please follow and like us:
Top