NVR vooraankondiging expert webinar do.23/2, 13.30-15.30

NVR vooraankondiging expert webinar do.23/2, 13.30-15.30

Follow up NVR Campagne Nationale Coördinatie Stop Geweld Tegen Vrouwen & Meisjes’

Expert Webinar Gendersensitiviteit &  Aanpak ‘Stop Geweld tegen Vrouwen & Meisjes’  op donderdag 23 februari, 13.30-15.30 uur

 Aanmelden via:  info@de-nvr.nl, o.v.v. naam en organisatie, de zoomlink volgt erna. .

De landelijke koepel Nederlandse Vrouwenraad (NVR) werkt samen met de European Women’s Lobby en de Raad van Europa aan het bestrijden van ‘alle vormen van geweld tegen vrouwen ‘door zich in te zetten voor de implementatie en naleving van de Istanbul Conventie, een belangrijk mensenrechtenverdrag om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, te stoppen en te voorkomen.

De coördinatie ‘geweld tegen vrouwen & meisjes’ is versnipperd over de ministeries: VWS, OCW, VenJ, SZW, en deels bij Binnenlandse Zaken waardoor degenen die slachtoffer zijn van (vormen van) geweld dikwijls tussen wal en schip eindigen en niet hulp krijgen die ze verdienen.

Het landelijk programma ‘geweld hoort nergens thuis’ dat dit geweld bestreed, is opgevolgd door ‘Toekomstscenario kind en gezinsbescherming’ .

In de webinar op 23 februari a.s. wordt stilgestaan bij de Toekomstscenario.

Met experts als:  Nelleke Westerveld, seniorprojectleider Sociale Veiligheid bij Movisie, Eva Scholte voorzitter bestuur Valente; Aleid van den Brink,  voormalig bestuurder van Blijf Groep, lid van de GREVIO-expertgroep voor het monitoren van de implementatie van de Istanbul Conventie bij de Raad van Europa.

Hoe kijken deze experts tegen de Toekomstscenario aan vanuit een gender sensitieve blik? En wat betekent het voor  vrouwen en meisjes die te maken hebben met vormen van (huiselijk-)  geweld?  En welke uitdagingen zijn er?

alvast bedankt,

vrgroet

Marion Minis namens het NVR team

Please follow and like us:
Top