Nieuwjaarslunch

Nieuwjaarslunch

Op 13 januari 2018 organiseerde IW Staphorst Reestland een nieuwjaarslunch voor IW leden, vriendinnen en familie. Eerst een gezellige ontmoeting met koffie en gebakken knieperties. Er was een goede opkomst van ongeveer 80 dames. In de tuinzaal werd er een toast uitgebracht op het nieuwe jaar en op de IW dag (10-01). Ken Besuijen vertolkte een paar mooie liedjes van Wim Sonneveld. Er volgde een heerlijke lunch. Na de lunch gaf het theaterduo‘Mijnheer Dut’ (Mariëlle Mijnheer en Simone Dut) een ludieke voorstelling, die wel confronterend en herkenbaar was. Na dit optreden werden de prijswinnaars van de verloting bekendgemaakt. Vele mooie prijzen, die door de creatieve IW dames van Staphorst Reestland zelf zijn gebakken, geschilderd en gemaakt. De hoofdprijs was erg spectaculair te weten een rondvlucht over de Flevopolder. De opbrengst van deze middag is bestemd voor jonge mantelzorgers uit de omgeving.

Please follow and like us:
Top