Leergeld Nederland

Leergeld Nederland

Leergeld Nederland heeft samen met Inner Wheel Nederland het project opgezet: Cultuur en Sport voor Ieder Kind. Voor Inner Wheel was dit het landelijk Lustrumproject.

Tijdens de landelijke Vriendschapsdag van Inner Wheel Nederland in Tiel werd bekend gemaakt dat dit project in ieder geval € 75.000 had opgebracht. Inmiddels is het eindbedrag opgelopen tot maar liefst € 81.282 (inclusief een extra bijdrage van € 5.000 van Cordaid). Van dit bedrag is € 25.600 reeds door lokale Inner Wheel clubs rechtstreeks afgedragen aan een lokale Leergeld Stichting. Dit betekent dat Leergeld Nederland nog een bedrag van € 55.682 zal kunnen verdelen binnen de Leergeld Vereniging voor de uitvoering van dit project.
Algemeen uitgangspunt project:
Het geld dient besteed te worden aan voorzieningen voor sport en cultuur voor kinderen uit gezinnen in armoede.

Please follow and like us:
Top