Inner Wheel Groningen-Zuid plant een Walnootboom

Inner Wheel Groningen-Zuid plant een Walnootboom

Foto: Jan Hendrik van der Veen FocusGroningen

Het bomenbestand van het Boeremapark is uitgebreid met een fraaie walnootboom, Juglans regia in het Latijn. De boom werd vandaag ‘officieel’ geplant door wethouder Mirjam Wijnja, de dames van Serviceclub Inner Wheel Groningen Zuid en het bestuur van de Stichting. De aanplant werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de Serviceclub en de Stichting.

Alvorens over te gaan tot de aanplant van de boom, werd door de Stichting en de wethouder stilgestaan bij de uitvoering van het herstelplan voor het park. In dat verband zijn in het afgelopen jaar heel veel werkzaamheden uitgevoerd en ligt het park er een stuk beter bij dan een jaar geleden. De Stichting sprak hiervoor haar grote waardering uit. Wethouder Wijnja memoreerde dat het herstelplan is gebaseerd op het plan dat de Stichting al in 2012 samen met studenten van Van Hall Larenstein heeft gemaakt. Ze benadrukte het belang dat ook de gemeente hecht aan goede groenvoorzieningen zoals het Boeremapark.

Hoewel de grootste klussen zijn geklaard, staan er voor het komende jaar nog een aantal afrondende werkzaamheden op de planning. Het betreft met name groenwerkzaamheden en herstel van de voetpaden.

De walnoot, okkernoot of notelaar is een boom uit de okkernootfamilie (Juglandaceae).  De boom die vandaag in het park werd aangeplant is al 15 jaar oud en heeft al een behoorlijk formaat. Hij  kan 30 meter hoog worden en een meer dan 10 m brede kroon ontwikkelen. De boom komt oorspronkelijk uit Centraal-Azië, een gebied dat zich uitstrekt van Xinjiang (China) tot Oost-Turkije en  werd door de Romeinen verspreid in het Middellandse Zeegebied en West-Europa.

Please follow and like us:
Top