Inloophuis Scarabee ontvangt hulp van IW Voorschoten – L’dam

Inloophuis Scarabee ontvangt hulp van IW Voorschoten – L’dam

Onder het motto “Je staat er niet alleen voor” steunt Inner Wheel Club Voorschoten-Leidschendam Inloophuis Scarabee in Leiden.

Afgelopen jaar heeft IW Voorschoten-Leidschendam zich ingezet voor Scarabee, een centrum voor leven met en na kanker en zal dit goede doel ook in 2024 blijven steunen. Veel mensen die geraakt zijn door kanker hebben behoefte aan ondersteuning bij de verwerking van wat hen is overkomen.

Bij Scarabee, een professionele vrijwilligers organisatie, is men welkom. Het is een
laagdrempelige ontmoetingsplaats waar een warme, positieve en open sfeer heerst en men ontdekt dat je er niet alleen voor staat. Voor meer informatie zie https://inloophuisscarabee.nl/

Er zijn door onze club inmiddels verschillende acties ondernomen om dit goede doel financieel te ondersteunen. Onze kaartenactie, waarbij kunstschilder Mieke van Doornik vijf afbeeldingen van haar werken belangeloos ter beschikking heeft gesteld, loopt als een trein en deze kunstkaarten zijn nog steeds te bestellen (zie IW webshop). Ook een Italiaanse lunch met belangeloze medewerking van catering bedrijf Wine & Dine uit Oegstgeest was een succes.

Tot nu toe is er al een mooi voorlopig bedrag van €1000 opgehaald. Een cheque is tijdens onze clubbijeenkomst in november aan Cora Disseldorp, leidinggevend coördinator van Scarabee, overhandigd. Wij gaan door en hopen dit bedrag in 2024 verder aan te vullen.

Aanvullende informatie over Scarabee

Scarabee, is een plek waar iedereen die is geraakt door kanker wordt ondersteund in een vertrouwde omgeving. Een plek waar je voelt dat ze begrijpen wat het betekent als je geraakt bent door kanker. Voorheen werd Scarabee een inloophuis genoemd en in zekere zin is het dat nog steeds. In een ons pand aan de Oude Vest in het centrum van Leiden en sinds kort in het LUMC kan iedereen die geraakt is door kanker binnenlopen voor een luisterend oor.

Kanker heeft een grote invloed op iemands leven. De impact op degene zelf, diens relatie, gezin of toekomst is onbekend en brengt veel onzekerheid met zich mee. Gevoelens van angst, eenzaamheid, dierbaren niet willen belasten en vragen over hoe de draad weer op te pakken na de behandeling komen vaak voor.

Als gast bij Scarabee tref je een luisterend oor. Aan de Oude Vest kun je deelnemen aan lotgenotengroepen of aan activiteiten die afleiding bieden. Dit zijn activiteiten die ook gelegenheid geven om op een ongedwongen manier in gesprek te komen met lotgenoten, bijvoorbeeld bij activiteiten als open atelier, yoga, mindfulness, wandelen e.d. Daarnaast bieden we een uitgebreide bibliotheek waar veel informatie te vinden is.

Naasten zijn nadrukkelijk welkom. Voor hen is vaak minder aandacht tijdens de behandeling van hun partner. Bij Scarabee kan men zijn of haar verhaal kwijt en mensen ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten. De (h)erkenning die men vindt in elkaars verhalen maakt dat men zich minder alleen voelt.

Als je niet meer beter wordt is dat heel verdrietig. Ook dan biedt Scarabee ondersteuning. Er is een aparte lotgenotengroep waar men met elkaar spreekt over ervaringen en vragen.

Wanneer een gezin geraakt is door kanker heeft dat gevolgen voor alle gezinsleden. Om kinderen, jongeren en hun gezin te helpen is er Scarabee Kids voor kinderen van 4-12 jaar, en Scarabee@young, voor jongeren van 12-18 jaar.

Scarabee biedt als één van de ca. 80 IPSO centra (Instellingen PsychoSociale Oncologie), informele psychosociale zorg en is daarmee een aanvulling op de zorg die in ziekenhuizen, bij de huisarts of psycholoog wordt gegeven. Binnenlopen bij Scarabee kost niets, voor sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd. Het centrum wordt grotendeels bemenst door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn geschoold en weten vaak uit eigen ervaring wat de impact van kanker is. Zij helpen onze gasten bij het vinden van een nieuw evenwicht.

Scarabee ontvangt slechts een gedeeltelijke subsidie. Om dit zinvolle werk te kunnen blijven bieden is steun hard nodig. Scarabee bedient een grote regio: van de zuidelijke helft van de bollenstreek t/m de noordelijke kant van Haaglanden met Wassenaar en Voorschoten en de omgeving Leiden, een werkgebied van ca. 385.000 inwoners. Jaarlijks hebben we te maken met 2500 nieuwe kankergevallen. Meer informatie is te vinden op www.inloophuisscarabee.nl.

Per april jl. zijn Scarabee en het LUMC een samenwerking aangegaan onder de naam LICO (Leiden Informatiecentrum Oncologie).

Naast de noodzakelijke medische behandelingen kunnen patiënten en naasten bij het LICO terecht voor informele psychosociale ondersteuning. Geschoolde vrijwilligers van Scarabee zijn 3 dagdelen aanwezig in het LUMC. Zij geven mensen die geraakt zijn door kanker extra aandacht en bieden hen een luisterend oor. Hier kan men zijn verhaal kwijt, praten over de eigen ervaringen en (niet-medische) informatie verkrijgen. Ook hier is er ook nadrukkelijk aandacht voor de naasten.

Vrijwilligers van Scarabee en professionals van het LUMC werken samen om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen bieden. Zo gaan de formele – en informele zorg hand in hand met als doel om mensen met kanker de zorg te geven die zij nodig hebben.

Connie Sangster – IW Voorschoten-Leidschendam

Please follow and like us:
Top