€ 50.967,93,- voor TeamUp
€ 50.967,93,- voor TeamUp

Tijdens de VSD werd de cheque voor het lustrumprojcet TeamUp overhandigd. Een prachtig resultaat met dank aan alle IW leden en Clubs, maar vooral met heel veel dank aan Anita Meerdink, Gees van der Peijl, en Club Zeewsch-Vlaanderen. Hun niet aflatende enthousiasme en inzet zorgde ervoor dat het project door heel IW omarmd werd. Heel veel dank!!!

Top