Buitenland rubriek toegevoegd aan de website
Buitenland rubriek toegevoegd aan de website

 

Er is een nieuwe rubriek toegevoegd met berichten die met het buitenland te maken hebben. Immers, één van onze drie kernwaarden is internationale contacten!

Bereikbaar via de menubalk bovenin:  Inner Wheel > Inner Wheel International > Buitenland rubriek

Internationaal verbonden

Alles is met elkaar verbonden, alles grijpt in elkaar. Begrip en kennis van andere culturen kan helpen om de wereld een beetje soepeler de laten draaien en toleranter te zijn!  Inner Wheel wil hieraan bijdragen door ontmoeting tussen culturen te stimuleren. Dit doet ze door het organiseren van internationale bijeenkomsten:

    • Internationale Conventie met alle ruim 100 landen uit de hele wereld
    • Europese Rally, een bijeenkomst voor de 18 landen in Europa
    • Women for Europe conferentie. Een conferentie gericht op het delen van kennis en ervaring over een bepaald onderwerp
    • Het aangaan van vriendschapsverbanden met clubs in het buitenland.
    • Het vervullen van een rol binnen de Verenigde Naties

 

 

 

Top