Audio-installaties voor Hospice Smelnehaven
Audio-installaties voor Hospice Smelnehaven

IW Drachten organiseerde de Friese intercity meeting met een verloting voor het goed doel. Deze bracht € 715,- op, wat door IW Drachten ruim werd verdubbeld tot € 1500,-. Voor dit bedrag kan IW de grote wens van Hospice Smelnehaven in vervulling laten gaan: een audio-installatie op elke gastenkamer.

Smelnehaven is prachtig gelegen tussen Beetsterzwaag en Drachten. Het bestaat uit 6 appartementen met een fijn beschutte tuin. Binnen heerst een huiselijke en gastvrije sfeer. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn er vrijwilligers van de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-Oost Friesland) aanwezig die liefdevolle aandacht en ondersteuning geven. De verpleegkundige zorg wordt door de (eigen) huisarts en professionals gegeven, en ’s nachts is er een verpleegkundige aanwezig. De vrijwilligers koken en bieden 24/7 steun op zoveel mogelijk gebieden. Het is fijn dit mooie project te kunnen ondersteunen.

 

Top