50 jarig jubileum van InnerWheel Vriezenveen
50 jarig jubileum van InnerWheel Vriezenveen

 

Onze serviceclub Inner Wheel Vriezenveen heeft het 50 jarig jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Rond de klok van 10.30 uur verzamelden onze leden zich voor het gemeentehuis van Twenterand en om deze dag in te luiden waren ook de wethouder en een afvaardiging van de stichting Leergeld Twenterand aanwezig.

Een gift van €2700,- werd op het bordes aan deze stichting overhandigd. De Inner Wheel leden hadden dit bij elkaar gebracht door een verloting van een beeld dat gemaakt was door de kunstenaar Marinel Arts, lid van Inner Wheel.

Na deze feestelijke opening kwam er een rode bus van FC Twente voorrijden om ons de hele dag te vervoeren. Eerst naar Münster(D) waar in het Kunstmuseum een tentoonstelling ter gelegenheid van de 50 jarige sterfdag van Picasso werd bezocht. De jubileumcommissie had gezorgd voor koffie met gebak in de bus en om ongeveer 12 uur kwamen we aan bij het Kunstmuseum waar 2 gidsen een rondleiding verzorgden.

Tussen de middag was er champagne met een heerlijke lunch en daarna kwam de bus weer voor rijden en reisden we af naar Hotel de Zwaan in Delden voor een diner. Onze president, Janetta Sinnema gaf een blik op het verleden vanaf de oprichting in 1973, wat bij ons allemaal een o ja- gevoel opriep en de inkomend president, Gerda Dorman gaf ons een blik op de toekomst. Tijden veranderen en zo ook doelstellingen van onze club. Service zullen we blijven verlenen al zullen we ons moeten verdiepen hoe we dat moeten vormgeven. Om dit te kunnen doen zullen we een gezellige club moeten zijn en ons blijven oriënteren op de samenleving.

Deze dag bood ook een mooie gelegenheid ons ons charterlid tot erelid te benoemen. Ze was er beduusd van. Zoveel eer had ze niet verwacht. Het was echter echt verdiend! Heel veel heeft zij voor onze club gedaan en bovendien heeft zij jaren in de Johanna Hamburger Stichting gefunctioneerd.

Om half 8 vertrokken we weer naar Vriezenveen waar we om 8 uur arriveerden. Wij zijn veel dank verschuldigd aan onze jubileumcommissie voor een geslaagde dag.

Top